Photovoice je forma dokumentární fotografie zaměřená na jedince, kteří nemají mnoho peněz a cítí, že mají malou moc nebo vliv ve své komunitě. 

Photovoice poprvé vyvinuly Caroline Wang a Mary Ann Burrisová s čínskými ženami z venkova, bezdomovci a dalšími lidmi včetně obyvatelů měst (Wang & Burris, 1997). 

Účastníci*ice pořizují fotografie, aby upozornili*y na svůj subjektivní pohled. Tyto fotografie pak zprostředkovávají publiku jejich myšlenky, pocity a emoce ohledně konkrétního společenského problému. 

 

Cíle metodiky 

Photovoice (PV) je založena na přesvědčení, že jednotlivci jsou odborníky*icemi díky své vlastní zkušenosti, a že fotografie poskytuje lidem účinný způsob, jak sdílet tyto zkušenosti, aby pomohly vytvořit změnu ve svých komunitách. 

Konkrétním cílem této metody je umožnit účastníkům*icím, aby: 

1.Používali*y fotografické snímky k dokumentaci a reflexi, k vyjádření potřeb a přednosti své komunity a představení svého vlastního pohledu 

  1. podpořili*y dialog o významných otázkách komunity prostřednictvím skupinové diskuse o fotografiích; 
  2. podporovali*y společenskou změnu sdělováním problémů a toho, na co jsou hrdí*é, směrem k politikům a veřejnosti, jakož i ke společnosti jako celku

Struktura metodiky 

A. Přípravná fáze 

A.1. Stanovení cílů a vymezení tématu 

Účastníci*ice s pomocí facilitátora*ky stanoví a prodiskutují téma, kterým se budou zabývat (příklad: znečištění města), účel jejich akce a požadovaný dopad. 

I když má facilitátor*ka připravena některá obecná témata, je vhodnější, aby si téma vybrali*y sami účastníci*ice, a formulovali ho jako problém komunity nebo jako téma, které je třeba prozkoumat. 

Zapojení účastníků*ic do definování tématu je motivuje a činí je zodpovědnými za proces, protože se stanou jeho součástí. 

A.2. Příprava potřebných zdrojů (prostor, fotoaparáty, další zdroje). 

A.3. Seznámení účastníků*ic s metodou Photovoice. 

B. Fotografování a příprava výstavy 

B.1. Základní dovednosti v oblasti fotografování a etika fotografování 

B.2. Pořizování fotografií v dané komunitě 

B.3. Diskusní setkání na základě fotografií a zkušenosti s jejich pořizováním

Po focení následují diskuse o zkušenostech s fotografováním a o pořízených fotografiích. Před diskusním sezením účastníci*ice vyberou několik fotografií, které považují za nejdůležitější s ohledem na cíle. 

Ke každé vybrané fotografii vytvoří osoba, která ji pořídila, zprávu, v níž synteticky vyjádří, co chtěla prostřednictvím daného snímku předat. Pro vytváření vzkazů můžete použít metodu SHOWED, viz níže. 

B.4. Zpracování fotografií 

Zpracování fotografií vyžaduje dovednosti v oblasti úprav obrázků, protože fotografie mohou vyžadovat zásahy (pokud jsou příliš malé, snímek byl posunut atd.). Je také třeba k obrázku připojit text, což může lze provést digitálně nebo můžete použít klasickou verzi – nalepení zprávy na fyzický obrázek. 

Doporučujeme použít fotografický papír formátu A4 nebo většího. 

C. Vyhodnocení výsledků a celého procesu 

 

Možné výhody jeho použití v oblasti práce s mládeží 

Ústředním cílem metody Photovoice je podnítit účastníky*ice k tomu, aby se zapojili do rozvoje komunity. 

 

Metoda Photovoice: 

– rozvíjí schopnost porozumět a respektovat jiné úhly pohledu; 

– dává účastníkům*icím „hlas”; 

– rozvíjí dovednosti týmové práce; 

– usnadňuje uvědomění si problému; 

– vytváří působivé vizuální materiály; 

– může mít velký dopad při relativně nízkých nákladech; 

– stimuluje kreativitu; 

– lze přizpůsobit různým školícím kontextům a různým cílovým skupinám (škola, mládež, …). 

 

Účastníci*ice také: 

– zlepší svou písemnou a ústní komunikaci; 

– posílí své pozitivní vztahy v komunitě; 

– zvýší svou občanskou angažovanost; 

– zlepší své sebevědomí.

 

Aspekty, které je třeba vzít v úvahu při používání tohoto přístupu v práci s mládeží 

– Zapojení mladých lidí, jejich podporu a vytvoření svobodného a otevřeného prostředí pro mladé lidi včetně prostředí pro diskusi. 

– Prozkoumání etiky fotografování a osobního soukromí.

– Zvažte možnost přizvání fotografa*ky nebo odborníka*ice, který*á by poskytl*a tipy ohledně fotografování a triky pro úpravu fotografií.

– Digitální fotografie je jednodušší a udržitelnější a levnější.

 

Možné kombinace s dalšími metodikami 

Art of Hosting (např. použití world café nebo v rámci OST pro rozhodování o tématech

Příklady použití metodiky v práci s mládeží v různých kontextech 

Projekt „This is my voice” (Toto je můj hlas) v rámci programu Mládež v akci (Youth in Action Program) nabízí příklad této metodiky v praxi. Probíhal s neslyšícími lidmi. Program upozorňuje na dovednosti účastníků a na jejich hodnotu na trhu práce. 

 

Metoda SHOWED

Kdy ji můžete použít?

Tato jednoduchá metoda pomáhá ujasnit si (nejprve sami sobě) sdělení a dopad, kterého chcete sdílením fotografií dosáhnout. Je třeba ji použít u fotografií, které hodláte použít. 

Potřebný čas: 30 minut, pokud se provádí samostatně a více času, pokud se provádí jako skupinová aktivita.

Kolik lidí je možné zapojit: 1–10 (ale záleží na čase). 

Cíl: Metodologie je dobrá pro každý cíl. Metoda lze ji použít a znovu přizpůsobit pro skupiny od dětí až po starší lidi. 

Kde: V jakémkoli prostředí, od neformálního až po formální. Od ulice až po školu. 

Potřebné materiály: Papír, fotografie, psací náčiní

K čemu je to dobré 

Velkou předností metody SHOWED je její jednoduchost; jednoduché základní otázky podporují u autora povědomí o sdělení, které chce předat. 

Metodu SHOWED může použít i publikum při prohlížení výstavy Photovoice jako způsob čtení snímku. 

 

Krok za krokem (instrukce):

Až budete mít k dispozici fotografie, můžete se zeptat sami sebe nebo skupiny mladých lidí na tyto základní otázky: 

S– Co zde vidíte? – What do you SEE here?

H– Co se zde skutečně DĚJE? – What’s really HAPPENING here?

O– Jak to souvisí s NAŠIM životem? – How does this relate to OUR lives?

W– PROČ tento problém/stav nebo silná stránka existuje? – WHY does this problém/ condition or strentgh exist?

E– Jak by tento obrázek mohl VZDĚLÁVAT ostatní? How could this image EDUCATE others?

D– Co s tím můžeme DĚLAT? (problémy / silné stránky) – What can we DO about it? (the challenges / strengths)

 

Tipy pro facilitátora/vedoucího:

Vždy v diskuzi dejte prostor pro vyjádření všech.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím